อีกครั้งของการวิ่ง ที่จะมีแต่รอยยิ้มของความสุขจากการให้.. กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล

WANGTHONG GROUP RUN FOR KIDS #4

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ