อีกครั้งของการวิ่ง ที่จะมีแต่รอยยิ้มของความสุขจากการให้.. กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล

WANGTHONG GROUP RUN FOR KIDS #4

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 086 341 4455

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของกิจกรรม